Στο Dancetotherapy προσφέρω υπηρεσίες συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και διεξαγωγή σεμιναρίων αυτογνωσίας με ειδική θεματολογία.